• Str. Barajului, Nr. 3Târgul Mureș, Jud. Mureș
 • 0742 013 080
 • job@euronarcis.ro

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI NOASTRE!

Ești în căutarea unui loc de muncă și vrei să lucrezi într-o companie națională de succes? Completează formularul de mai jos, atașează CV-ul tău, iar dacă ești potrivit pentru echipa noastră, te vom contacta în cel mai scurt timp.

ASISTENT MANAGER COMERCIAL B2B – TG. MURES

CERINȚE

 • Studii superioare;
 • Cunoștiințe avansate pachetul MS Office;
 • Comunicare fluentă și corectă, în scris și verbal, în limba română;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Persoana atentă la detalii și organizată;
 • Experiența în vânzări reprezintă avantaj;
 • Permis conducere categ B;
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Selectarea și transferul informațiilor vitale pentru Director Vânzări provenite de la clienți, colaboratori ;
 • Oferirea suportului în analiza informațiilor și situațiilor pentru deciziile manageriale din compartimentul Vânzări;
 • Întocmire și gestionare oferte comerciale către clienți actuali sau potențiali;
 • Întocmire diferite situații comerciale solicitate de către Directorul Vânzări Retail ;
 • Consolidare și gestionare bază de date;
 • Identificare și abordare clienți potențiali;
 • Menținerea legăturii (telefonice /e-mail) cu clienții companiei (actuali sau potențiali) în vederea îmbunătățirii relațiilor comerciale și soluționării eventualelor solicitări din partea acestora;
 • Oferă consultanță prealabil și ulterior vânzării produselor solicitate de către clienți;
 • Preluarea comenzilor sosite din mediul on-line/site-ul companiei sau din partea clienților companiei
 • În cazul vânzărilor realizate, urmărirea finalizării tranzacției, până la încasarea contravalorii mărfurilor vândute conform procedurilor agreate;
 • Urmărirea și verificarea livrării mărfurilor vândute către clienți;
 • Participă la ședințele interne ale departamentului Comercial;
 • Contribuie la realizarea targetului lunar de vânzări;
 • Participă la prezentări de produse și susține campaniile organizate de departamentul Marketing;
 • Informează clienții companiei cu privire la promoțiile aflate în desfășurare;

CE OFERIM

 • Salariu atractiv și motivant;
 • Instruire specifică postului;
 • Apartenența la o echipă de profesioniști;
 • Posibilitate de dezvoltare personală și profesională.

INGINER CHIMIST

CERINȚE

 • Studii superioare de specialitate (Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Specializarea Protecția Mediului);
 • Experiența anterioară într-un post similar constituie avantaj;
 • Persoană cu spirit practic, îndemânare, meticulozitate, atenție.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Controlează si efectuează probe (verificare) în laboratorul chimic atât pentru soluțiile din cuvele instalației de galvanizare cât și pentru cele din stația de tratare și neutralizare în conformitate cu instrucțiunile de lucru furnizate de către producătorul liniei de zincare, a stației de epurare și a furnizorilor de soluții chimice;
 • Efectuează (în baza rezultatelor obținute) corecțiile necesare pentru menținerea în parametrii stabiliți ai soluțiilor din cuvele liniei de zincare cât și a soluțiilor din stația de tratare și neutralizare;
 • Răspunde de menținerea în parametrii stabiliți a concentrațiilor soluțiilor existente atât în cuvele liniei de galvanizare cât și în cele ale stația de tratare și neutralizare
 • Răspunde de menținerea în ecartul stabilit pe fiecare gamă de produse a valorilor impuse de depunere a stratului de zinc în conformitate cu cerințele din fișele tehnice agreate ale produsului;
 • Răspunde de menținerea în ecartul stabilit a valorilor rezultate și înregistrate pentru parametrii obținuți la apele tratate în stația de epurare în conformitate cu legislația de mediu în vigoare;
 • Răspunde de încadrarea în normele de consum atât pentru soluțiile utilizate în cadrul linei de zincare cât și pentru soluțiile utilizate în stația de tratare și neutralizare
 • Coordonează activitatea de menținere a curățeniei în laboratorul chimic și în perimetrul halei de producție.

CE OFERIM

 • Instruire de specialitate în vederea dezvoltării profesionale;
 • Posibilități de promovare în cadrul companiei;
 • Condiții și mediu de lucru plăcut, cu tehnologie de ultimă generație;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat.

OPERATOR CHIMIST

CERINȚE

 • Studii medii de specialitate (liceu de chimie, școală profesională de chimie);
 • Experiența anterioară într-un post similar constituie avantaj;
 • Persoană cu spirit practic, îndemânare, meticulozitate, atenție.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Răspunde de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și utilajelor pe care le utilizează;
 • Răspunde de manipularea și depozitarea în condiții de securitate, a pieselor, materialelor, substanțelor chimice și dispozitivelor pe care le utilizează;
 • Asigură supravegherea permanentă a utilajelor folosite, verifică funcționarea lor corespunzătoare;
 • Efectuează corecțiile băilor din cadrul liniei de galvanizare prin adăugarea soluțiilor chimice în cantitățile indicate de către inginerul chimist responsabil cu linia de galvanizare;
 • Asigură nivelul corespunzător al soluțiilor chimice aflate în recipientele de dozare automată a liniei de galvanizare și stației de tratare și neutralizare, prin alimentarea din recipienții de transport ale acestora;
 • Asigură alimentarea liniei de galvanizare cu piese încărcându-le pe rame sau în tamburi funcție de dimensiunile acestora;
 • Asigură funcționarea stației de epurare prin efectuarea manevrelor necesare în conformitate cu instrucțiunile tehnologice ale acesteia;
 • Sesizează superiorul ierarhic asupra problemelor apărute și pune în aplicare măsurile necesare pentru remediere conform instrucțiunilor tehnologice sau a celor dispuse de superiorul ierarhic direct.

CE OFERIM

 • Instruire de specialitate în vederea dezvoltării profesionale;
 • Posibilități de promovare în cadrul companiei;
 • Condiții și mediu de lucru plăcut, cu tehnologie de ultimă generație;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat.

MANIPULANT MARFĂ

CERINȚE

 • Studii medii (liceu, școală profesională);
 • Persoană punctuală, serioasă, organizată și atentă la detalii;
 • Experiența pe un post similar constituie avantaj;
 • Atestatul pentru moto-stivuitorist constituie avantaj.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Participarea la operațiuni de recepție a mărfii;
 • Manipularea și așezarea produselor în spațiile special destinate, în funcție de sortimente, manual, cu ajutorul lizei sau folosind stivuitorul / electrostivuitorul;
 • Asigurarea depozitării mărfurilor în condiții de siguranță pentru a preveni deteriorarea atât a mărfurilor cât și a ambalajelor;
 • Selectarea și ambalarea mărfurilor conform comenzilor;
 • Participarea la încărcarea / descărcarea mărfurilor în / din autovehiculele de livrare;
 • Participarea la operațiuni de inventariere a mărfii;
 • Menținerea și asigurarea curățeniei în depozit.

CE OFERIM

 • Instruire de specialitate în vederea dezvoltării profesionale;
 • Posibilități de promovare în cadrul companiei;
 • Condiții și mediu de lucru plăcut, cu tehnologie de ultimă generație;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat.

VREAU SĂ FIU AGENT

CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMUL?

„Vreau să fiu agent” este un program dedicat tinerilor la început de carieră care își doresc să se dezvolte într-un mediu profesionist sub îndrumarea specialiștilor Euro Narcis.

Mai multe informații
Aplică

CARE E SCOPUL PROGRAMULUI?

Programul vizează ascensiunea profesională a tinerilor, îndrumată de angajați cu experiență, în vederea susținerii planurilor de dezvoltare ale companiei EURO NARCIS. Acesta se desfășoară pe parcursul a 3 luni de instruire și 3 luni de practică asistată individual.

CARE SUNT AVANTAJELE PROGRAMULUI?

 • Acces facil la informații și suport din partea unor profesioniști în domeniu;
 • Garanția unui salariu pe tot parcursul desfășurării programului de instruire;
 • Valorificarea cunoștințelor teoretice prin implicarea în activități practice;
 • Obținerea unui post de Agent de vânzări în cadrul companiei Euro Narcis;
 • Oportunitatea de a beneficia de un pachet de relocare pentru primele 3 luni din program.
 

GESTIONAR

CERINȚE

 • Studii medii (liceu, școală profesională);
 • Persoană punctuală, serioasă, organizată și atentă la detalii;
 • Experiența pe un post similar constituie avantaj;
 • Atestatul pentru moto-stivuitorist constituie avantaj.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Asigurarea gestiunii stocului de marfă în baza documentelor de intrare-ieșire;
 • Verificarea mărfurilor sosite în depozit, calitativ și cantitativ;
 • Manipularea și așezarea produselor în spațiile special destinate, în funcție de sortimente, manual, cu ajutorul lizei sau folosind stivuitorul / electrostivuitorul;
 • Pregătirea mărfurilor pentru expediere;
 • Participarea, la nevoie la încărcarea / descărcarea mărfurilor în / din autovehiculele de livrare;
 • Expedierea mărfii către clienți conform comenzilor și priorităților;
 • Menținerea și asigurarea curățeniei în depozit.

CE OFERIM

 • Instruire de specialitate în vederea dezvoltării profesionale;
 • Posibilități de promovare în cadrul companiei;
 • Condiții și mediu de lucru plăcut, cu tehnologie de ultimă generație;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat.

MANAGER DE PRODUS

CERINȚE

 • Comunicare coerentă și corectă în scris și verbal în limba română și engleză;
 • Bune cunoștințe de utilizare a MS Office;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Gândire axată pe logică;
 • Disponibilitate la deplasări;
 • Dorință de dezvoltare profesională;
 • Pregătire tehnică – preferabil inginerie.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Dezvoltarea portofoliului de furnizori ai companiei;
 • Promovarea produselor și serviciilor companiei;
 • Gestionarea inovației produselor sau serviciilor în cadrul organizației;
 • Coordonarea activităților de dezvoltare a structurilor organizaționale inovatoare;
 • Coordonarea echipei tehnice în derularea activității de inovare;
 • Elaborarea planului de marketing pentru produsele manageriate;
 • Coordonarea lansării produselor sau serviciilor inovatoare;
 • Coordonarea procesului de stabilire a prețurilor produselor;
 • Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare de produs;
 • Planificarea vânzărilor pentru produsul nou sau îmbunătățit;
 • Monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru materialele de promovare ale produselor;

CE OFERIM

 • Instruire specifică postului;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat;
 • Posibilitate de promovare și dezvoltare profesională;
 • Apartenența la o echipă tânără și dinamică de profesioniști;

REPREZENTANT VÂNZĂRI B2B

CERINȚE

 • Studii medii sau superioare;
 • Persoană corectă, serioasă, ordonată;
 • Bune abilități de comunicare și muncă în echipă;
 • Comunicare fluentă și corectă din punct de vedere gramatical, în scris și verbal, în limba română;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Atenție la detalii
 • Disponibilitate pentru program prelungit și deplasări în țară;
 • Permis de conducere categoria B.
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Definește profilul clientului pe un segment dat și analizează structura cererii din punct de vedere calitativ și cantitativ;
 • Inițiază dezvoltarea de gamă pentru a o alinia la cerere;
 • Definește și supune aprobării oferta generală pentru fiecare segment de piață (gamă, prețuri, condiții comerciale, alte condiții);
 • Prospectează în permanență piața în vederea identificării de noi clienți și a creșterii cotei de piață a produselor din oferta Euro Narcis;
 • Dezvoltă și administrează portofoliul de clienți;
 • Ia toate măsurile necesare pentru a nu exista riscul de neîncasare a creanțelor de la clienți;
 • Întocmește oferte personalizate pentru clienți;
 • Prezintă, promovează și vinde produsele în conformitate cu standardele şi politicile comerciale ale companiei;
 • Urmărește realizarea planului de vânzări lunar și anual;
 • Întocmește rapoarte privind situația vânzărilor, concurența, noile trenduri pe piață, potențialii clienți;
 • Stabilește și participă la întâlniri cu clienții;
 • Întocmește documentația premergătoare întâlnirilor;
 • Redactează rapoartele după întâlniri;
 • Urmărește încasarea sumelor datorate de către clienți;
 • Participă activ la ședințele interne.

CE OFERIM

 • Apartenența la o echipă tânără și dinamică;
 • Mediu de lucru profesionist;
 • Pachet salarial atractiv;
 • Instruire specifică postului;
 • Posibilitatea dezvoltării profesionale;
 • Mașină, laptop, smartphone.

OPERATOR CALL-CENTER

CERINȚE

 • Comunicare fluentă și corectă din punct de vedere gramatical, în scris și verbal, în limba română;
 • Bună utilizare a MS Office;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Atenție la detalii;
Mai multe informații
Aplică

RESPONSABILITĂȚI

 • Întocmește oferte către clienți actuali sau potențiali;
 • Transmite informațiile solicitate către colegii din departamentul Comercial;
 • Identifică și abordează clienți potențiali;
 • Menține legătura (telefonic/e-mail) cu clienții și persoanele interesate de produsele și serviciile companiei;
 • Oferă consultanță ante și post-vânzare;
 • Realizează vânzări telefonic;
 • Urmărește în cazul vânzărilor realizate, finalizarea tranzacției, cu încasarea contravalorii mărfurilor vândute;
 • Urmărește și verifică livrării mărfurilor vândute;
 • Transmite solicitările de ofertă către departamentul Achiziții pentru produsele care nu se află în gama Euro Narcis;
 • Informează clienții cu privire la promoțiile aflate în desfășurare;

CE OFERIM

 • Instruire specifică postului;
 • Salariu motivant;
 • Transport asigurat;
 • Mediu de lucru plăcut și profesionist;
 • Apartenența la o echipă tânără și dinamică;
 • Posibilitate de dezvoltare profesională și promovare;


 • Toate rezultatele cautarii