Magaziner

Candidatul ideal

Candidatul trebuie să dovedească:
 • constituție robustă
 • corectitudine, seriozitate
 • capacitatea de a face operații matematice simple fără erori
 • spirit de observație dezvoltat
Cunoștințe necesare specifice domeniului de lucru:
 • calcul aritmetic
 • utilizarea echipamantelor specifice

Descrierea jobului

Principalele sarcini și responsabilități ale postului sunt:
 • pregătirea mărfurilor pentru expediere
 • încărcarea și / sau descărcarea mărfurilor în / din autovehiculele de livrare
 • integritatea mărfurilor și starea ambalajelor în timpul operațiunilor de manipulare
 • derularea activităților în timp util cu respectarea graficului de încărcare / descărcare
 • încărcarea / descărcarea mărfurilor conform documentelor primite
 • îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate
 • păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de firmă
 • păstrarea în bune condiții a utilajelor și utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 • respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • respectarea normelor de sănătate, securitate și igienă în muncă, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acțiune în caz de urgență, și a normelor de protecție a mediului înconjurător

Beneficii

 • salariu atractiv
 • apartenență la o echipă de profesioniști

Aplică acum!

Obligatoriu*